Otomobil Endüstrisi

Mekanik parçaların özelleştirilmesi, özellikle parlamaları, çapakları, pahları, işleme bıçağı izlerini gidermek, diş yüzeyi pürüzlülüğünü azaltmak, ince parlatma vb., çapak alma ve parlatma sırasında çarpma olmaması ve makinede değişiklik olmaması için iletim sisteminin önemli bir parçasıdır Parçaların geometrik boyutları ve atılan mekanik parçaların yüksek hassasiyeti, mekanik parçaların iletim kalitesini etkili bir şekilde artırabilir ve iletim gürültüsünü azaltabilir.İletim kalitesini etkili bir şekilde artırabilir.Açısal ayna cilalamaya kadar çeşitli hassas mekanik parçaların çapaklarının alınmasıyla ilgili teknik sorunları profesyonelce çözün.

Mekanik parça özelleştirmenin tanımı:

1. Bileşenler-belirli bir eylemi (veya: işlevi) gerçekleştiren parçaların bir kombinasyonu.Bileşen, tek bir parça veya birden çok parçanın birleşimi olabilir.Bu kombinasyonda, bir kısım yerleşik eylemi (veya: işlevi) gerçekleştiren ana kısımdır ve diğer kısımlar sadece bağlantı, sabitleme ve kılavuzluk gibi yardımcı işlevleri yerine getirir.

2. Bileşenler - normal şartlar altında, çerçeve dışındaki tüm parçalar ve bileşenler toplu olarak bileşen olarak anılır.Tabii ki, raf da bir bileşendir.

3. Parçalar - demonte edilemeyen tek bir bileşen.

Otomobil Endüstrisi

Parçaların özel olarak işlenmesi süreci son derece katı gerekliliklere sahiptir.İşlemedeki en ufak bir dikkatsizlik, iş parçasının hatasının tolerans aralığını aşmasına, yeniden işleme gerektirmesine veya ham parçanın hurdaya çıktığını duyurmasına neden olacak ve bu da üretim maliyetini artıracaktır.Bu nedenle, hassas parça işleme için gereksinimler nelerdir, üretim verimliliğini artırmamıza yardımcı olabilir.İlk olarak, boyut gereksinimleri, çizimlerin şekil ve konum tolerans gereksinimlerine tam olarak uygun olarak işlenmelidir.İşletme tarafından işlenen parçaların ebatları resimdeki ebatlarla birebir aynı olmayacak olsa da gerçek ebatlar teorik ebatların toleransı içerisinde olup, nitelikli ve kullanılabilecek bir üründür.

İş parçası belirli bir süre sonra bir bitirme işleminden geçtiğinde, iş parçasının yüksek hassasiyet elde edebilmesi için daha yüksek hassasiyetli bir takım tezgahı üzerinde çalışılmalıdır.

Parçaların özel olarak işlenmesi genellikle yüzey işlemeyi ve ısıl işlemi içerir ve yüzey işlemi, hassas işlemeden sonra yapılmalıdır.Ve hassas işleme sürecinde, yüzey işleminden sonra ince tabakanın kalınlığı dikkate alınmalıdır.Isıl işlem, metalin kesme performansını iyileştirmek içindir, bu nedenle işlemeden önce gerçekleştirilmesi gerekir.

Parçaların ve bileşenlerin özelleştirilmiş işlenmesini ekipman gereksinimleri takip eder.Farklı performansa sahip ekipmanlarla kaba ve ince işleme yapılmalıdır.Kaba işleme prosesi, işlenmemiş parçanın çoğu parçasını kesmek olduğundan, ilerleme hızı ve kesme derinliği büyük olduğunda iş parçasında büyük miktarda iç gerilim oluşacaktır ve bu durumda bitirme işlemi gerçekleştirilemez.

Standart olmayan mekanik parçaların özelleştirilmesinin avantajları burada bitmiyor.Bu hizmetin avantajı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmesidir.Kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ekipmanlar, işletmelerin üretim ihtiyaçlarını karşılayabilir ve üretim verimliliğini artırabilir.Aynı zamanda, ekipman tam olarak talebe göre özelleştirildiğinden, test maliyeti ve işçilik maliyetleri büyük ölçüde azalacak, bu da maliyetleri etkin bir şekilde kontrol edebilecek ve ürün rekabet gücünü artırabilecektir.

Standart olmayan mekanik parçaların özelleştirilmesi Mevcut toplum, arz ve talebin egemen olduğu bir ekipmandır ve işletmeler tarafından üretilen ürünler, pazar ekonomisi yeteneklerini geliştirmelidir.Üreticiler için, üretim verimliliğini artırmak ve ürün paketlemesini mükemmelleştirmek, kendi çabalarıyla rekabet gücünü artırmanın bir yoludur.Standart olmayan mekanik işlemenin avantajı, işletmelerin ürün ambalajını özgürce özelleştirmesine olanak tanıyan özelleştirilmiş işlemedir.

Ambalaj genellikle tüketicinin bir ürün hakkındaki izlenimidir ve ürün izleniminin kalitesi tüketicilerin satın alma arzusunu etkileyebilir.Malların homojenleştirilmesinde, ürünleri öne çıkarmak ve mükemmel ürün ambalajlarını özelleştirmek istiyoruz.